Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện app bảo hiểm "Insure Life"

12-03-2020

Thiết kế giao diện app bảo hiểm "Insure Life" - Đồ án Sem 2 lớp D1808M1

(Arena Multimedia - 778/10 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM)

Bảo hiểm trong tâm trí người Việt luôn là một thứ gì đó khô khan và không cần thiết, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất thiết thực. Bảo hiểm là một hình thức chuyển giao rủi ro, mua bảo hiểm thực chất là mua sự an tâm.

Insure Life được ra đời vì mong muốn đóng góp một phần hiểu biết về bảo hiểm cộng với những ý tưởng, ngôn ngữ trẻ trung nhưng chuyên nghiệp. Mang đến trải nghiệm mua và sử dụng bảo hiểm một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất.

Thành viên nhóm:

- Lương Thành Long

- Nguyễn Thành Thông

- Nguyễn Hồ Long Triều

- Trần Thị Minh Thư

Giáo viên hướng dẫn: thầy Phan Nhật Trung