Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

san-pham-hoc-vien-arena
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Khi ảo thuật gia rảnh rỗi - Stop Motion

23-10-2015

Bài tập môn Nhiếp ảnh: Stop Motion "Khi ảo thuật gia rảnh rỗi" của lớp D1507M2- Arena Multimedia HCM 

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Tống Duy Hưng

Huỳnh Khánh Như

Phạm Thị Ánh Thu

Hồ Thị Thúy Diễm

Trần Duy Kiệt

Phan Thanh Thảo

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Thứ Tính