Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Tổng quan

Học kỳ 4 - Học 3D cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt hình 3D và những kỹ năng chuyên nghiệp trong ngành làm phim Hoạt hình 3D.

SEM IV - 3D ANIMATION (Hoạt hình 3D)

 

Mô-đun

Phần Mềm

01

Digital Preproduction   - Chuẩn bị giai đoạn Tiền sản xuất sản phẩm kỹ thuật số

02

3D Modeling  -   Xây dựng Mô hình 3D

03

Texturing  -   Làm vật liệu cho games

04

Lighting and Rendering  -   Ánh sáng và Rendering

05

Rigging  - Gắn xương

06

Character Animation  –   Diễn hoạt Nhân vật

07

Portfolio Development with Demo Reel -   Đồ án kỳ 4 (Phát triển danh mục Portfolio tốt nghiệp) 


  Autodesk Maya

Mục đích

Hoàn tất Học kỳ 4, học viên trở thành chuyên gia vững vàng về kỹ thuật dựng mô hình, làm vật liệu, và  diễn hoạt chuyển động... Đáp ứng nhu cầu của ngành Hoạt hình 3D hiện đại.

Lợi ích

• Hiểu biết về quá trình sản xuất phim hoạt hình

• Nhận biết các thuật ngữ sử dụng trong các phương tiện truyền thông trước khi sản xuất. Xác định tài liệu Tiền sản xuất, hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sáng tạo trong quá trình sản xuất

• Xây dựng các mô hình 3D bằng phần mềm 3D Maya

• Tạo và chỉnh sửa các kết cấu là những yếu tố góp phần vào tính thẩm mỹ của hình ảnh động

• Hiểu kỹ thuật đặt ánh sáng để tạo ra hình ảnh chân thực

• Thiết lập và hoạt hình nhân vật

Cơ hội nghề nghiệp

• Thiết kế game

• Thiết kế cấp độ trò chơi

• Chuyên gia diễn hoạt 3D

• Họa sĩ dựng hình 3D

• Họa sĩ làm vật liệu, chất liệu 

• Họa sĩ làm ánh sáng 3D

• Họa sĩ  gắn xương (Rigging Artist)

XEM THÊM:

Học kỳ 1:  Thiết kế đồ hoạ

Học kỳ 2:   Thiết kế Web & Ứng dụng Kỹ thuật số

Học kỳ 3:  Làm phim Kỹ thuật số & Thiết kế Game

 

Đăng ký học